Kalibrering (eng)

IKM Laboratorium er akkreditert ihht. NS-EN ISO/IEC 17025, CAL009. Vi har laboratorium på følgende lokasjoner: Stavanger, Bergen, Raufoss, Oslo og Larvik. Videre har vi laboratorium i Perth - Australia.

Hva vi kan kalibrere:

IKM Laboratorium er i dag Norges ledende laboratorium innen fysiske størrelser. Vi kalibrerer all instrumentering innen parameterne som du finner i kolonnen til høyre: 

Vi utfører våre kalibreringstjenester i et av våre laboratorium eller i felt, både onshore og offshore. Alle våre tjenester utføres ihht. anerkjente standarder og med sporbarhet til nasjonale og internasjonale referanser. 

Hva er kalibrering?
Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal. Fra resultatet av kalibrering kan en undersøke nøyaktigheten. Kalibreringen utføres ved gitte betingelser, helst bruksbetingelsene.
Normalen bør ha en nøyaktighet som er 3-5 ganger bedre enn kalibreringsobjektet.

Når trenger man kalibrering?

  • Fiskal måling
  • Justerpliktig utstyr
  • Områder regulert av lov eller forskrift
  • Akkrediterte bedrifter
  • Sertifiserte bedrifter
  • Ved samsvarsvurdering
  • Sluttkontroll iht. en spesifikasjon