Marine Suitcases

IKM Laboratorium offers unique suitcases with instrumentation according to E0 demands.

IKM Laboratorium er i samarbeid med IKM Instrutek den ledende leverandør av rotasjonsstyringssystemer til skipsindustrien.
Vi administrerer systemet for våre kunder, og sikrer at kundens skip til enhver tid har sporbare, kalibrerte og sertifiserte instrumenter ombord.

IKM har i dag ca 500 marinekofferter i rotasjon over hele verden. Vi leverer kofferter som er spesiallaget for: 

  1. Tankere / FPSO

  2. Supply fartøy, anker handlere og andre support fartøyer

  3. Bulk / Cargo / Conteinerskip

Ordningen funger slik at et rederi som har eksempelvis 10 skip kjøper inn en koffert til hvert skip pluss et antall som går i rotasjon. IKM Laboratorium sender ny koffert før sertifikatene på gammel koffert er utgått på dato. Fartøyet sender så inn koffert til ny kalibrering slik at den er klar til neste avrop. Dette sikrer at fartøyet til enhver tid har gyldig dokumentasjon på sine instrumenter og en slipper å være uten måleinstrumenter uansett hvor skipet måtte befinne seg i verden. 

Brosjyre som beskriver tjenesten kan du laste ned her:

 https://indd.adobe.com/view/dd49ef0a-dcf9-46c7-aef3-d7afb07d09e4

Tanker