Torque Wrenches

IKM Laboratorium calibrates torque wrenches from 0 - 1500 Nm.

Momentbilde

Vi utfører kalibrering og justering av momentnøkler ihht ISO 6789-1&2

For å sikre at bolter og muttere blir trukket med korrekt moment er det fornuftig å kalibrere momentnøklene jevnlig. 
Alle våre kalibreringer blir utført med de beste referanser og sertifikatet inneholder usikkerhetsberegninger. 

For å sikre vår kvalitet deltar vi i sammenligningstester med andre leverandører av de samme tjenestene og vi kan vise til full sporbarhet på våre referanser.