Kalibrering av fuktighet (eng)

IKM Laboratorium kalibrerer fuktighetsmålere i området 10-90 %RH ved 20±2°C

Vi kalibrerer både håndholdte kombinasjonsinstrumenter for temperatur og fuktighet samt transmittere. 

vaisala