Offshore Kalibrering (eng)

Vår offshore kalibreringsavdeling utfører kalibreringsoppdrag på lokasjon hos våre kunder. Hovedproduktområder er: PSV - Sikkerhetsventiler, Boredekkinstrumentering, Trykkalibrering og annen instrumentkalibrering. Vi tilbyr også akkreditert kalibrering i felt til våre kunder.

IKM Laboratoriums reisegruppe utfører kalibrering, korrektivt vedlikehold, oppgraderinger, feilsøking og instrumentprogrammering på både onshore og offshore installasjoner og fabrikkanlegg i inn og utland.

Vår reisegruppe består av 20 høyt kvalifiserte teknikere som er flerfaglige og som innehar alle nødvendige sertifikater og kurs. Alt vårt personell er fast ansatt og snakker og skriver Norsk og Engelsk.

Vi kan også koordinere oppdrag hos kunde hvor vi samarbeider med andre IKM selskaper. 
Eksempler på dette kan være: oppstart av nye anlegg, mindre modifikasjoner, shutdown kampanjer, osv.

Avdelingen har 5 stk DNV 271 test konteinere som er utstyrt som komplett ventilverksted.

Følgende oppdrag løses i felt:

  • Trykk - manometer, transmittere, nivåmåling, & PSV sertifisering.
  • Temperatur - Analoge, digitale, transmittere & termoelement.
  • Elektrisk - Multimeter, meggere, multikalibratorer & telekommunikasjonsutstyr.
  • Mekanisk - Momentnøkler, skyvelære, mikrometer, vekter & lasteceller.

Videre har avdelingen avansert loggeutstyr av diverse signaler som trykk & temperatur 

All dokumentasjon er tilgjengelig for kunden via web grensesnitt.

Vi tilbyr også analyser av service og kalibreringsbehov samt PSV hotell.