Elektro Ingeniør Høyspent

Arbeidsoppgaver

* Høyspent prosjektering av landstasjoner og offshoremoduler ifølge med elektrifisering av plattformer. Inkluderer AC stasjoner, EDSA/Paladin beregninger o.l, systemansvar/systemdesign, AC /DC transformering, kompensering
* Modifisering av prosessanlegg på land og offshore. Inkluderer overgang fra turbindrevet kompressor til elektriskdrevet kompressor med el motor på 11 til 20MW. Utskifting av tavler, kontrollsystemer, tie in mot eksisterende el. anlegg
* Tie-in prosjekter og studier. Dette er typisk tilknytting av ubemannede installasjoner til eksisterende plattformer (Ubemannede plattformer eller subsea template). Dette inkludere strømforsyning mellom installasjoner offshore
* Prosjektering av moduler som inkluderer kompressor, injeksjon pumper, prosessbehandling, hjelpesystemer
* Detalj prosjektering/engineering elektro
* Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både studier og realisering av større EPCI prosjekter
* Utarbeide underlag for jobbpakker, jobbsette og lage uttestingsprosedyrer
* Utføre endringer i Tag og Doc register i selskap og kundens systemer
* System filosofi kompetanse innenfor Elektriske Høyspenning Forsyningsanlegg
* Kunne utarbeide tekniske rekvisisjoner og følge opp Leverandører (PRE rolle) innenfor Høyspenningsutstyr (Transformatorer, turtallsregulering (VSD), høyspentmotorer, vern og relekoordinering, Høyspent tavler og GIS (Gas Insulated Switchgear) etc.)

Responsibilities continuation

* Elektro systemdesign, analyse og beregninger av kraftsforsyningsnett eller forsyningsnett
* Design av elektro forsyningssystem
* Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør, kvalifisering av teknologi
* Utprøvingsprosedyrer og jobbpakker

Ønskede kvalifikasjoner

* Ingeniørhøgskole (Bachelor) eller Master innen elkraft
* Min 5 års erfaring fra on- / offshore arbeid. Både nye anlegg og modifisering på anlegg i drift
* Kjennskap til NEK / IEC / NORSOK /ATEX regelverk
* Relevant erfaring med transformatorer, statisk frekvensomformer (SFC), elektrisk turtallsregulering (VSD), høyspentmotorer, vern og relekoordinering
* Erfaring fra større prosjekter og studier der et eller flere av følgende tema er dekket: elektrifisering land/hav, transformatorstasjoner, høy- og lavspent prosjektering en fordel
* Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
* Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat
* Offshore kurs med godkjent helseerklæring ønsket

Språk: Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Stavanger
Varighet: ASAP - 31.12.2022
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3012661
    • Workplace Stavanger
    • Start date 08.06.2020
    • Deadline 29.05.2020