Senior Marine Engineer - OW

Arbeidsoppgaver

- Assistere arbeid mot T&I kontraktør (interface)
- Faglig oppfølging av HTV (heavy transport vessel) kontrakt og utlasting- og veiingskontrakt
- Produksjon av marine operasjoner dokumenter (manualer/prosedyrer)
- Følge opp tegningsproduksjon relatert til marine operasjoner
- Utføre fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai)
- Disiplinsjekk av fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai) og prosedyrer
- Utarbeide utlastingsmanualer (i samarbeid med utlastingskontraktør)
- Etablere underlag for design og beregning av temporære stålkonstruksjoner i tilknytting til marine operasjoner
- Etablere underlag til prisforespørsler av tjenester og utstyr i tilknytting til marine operasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

- Master grad
- Minimum 5-10 års erfaring er ønskelig
- God kjennskap til regelverk for marine operasjoner (blant annet DnV-OS-H101 m.fl - VMO standard)
- God kompetanse innenfor arbeid mot T&I kontraktør (interface)
- Erfaring med offshore operasjoner og verftsoperasjoner (interntransport, løft med flytekran)
- Erfaring med utlasting og innlastingsoperasjoner ved bruk av SPMT’er
- Fortøyning av fartøy ved kai (utenom og i forbindelse med utlastingsoperasjoner)
- Erfaring med sjøtransport av moduler ved bruk av HTV (heavy transport vessel)
- Kjennskap til PDMS/E3D og Navisworks som 3D verktøy

Språk: Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Haugesund
Varighet: ASAP - 28.02.2021
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3012870
    • Workplace Haugesund
    • Start date 03.08.2020
    • Deadline 21.07.2020