Products / services


 
Vi har dyktig personell innen de fleste fagfelt relatert til driftsstøtte/driftsassistanse: Kranførere, kranteknikere, brannvakter, mekanikere, prosessoperatører, vedlikeholdsarbeidere, helivakter, flaggmenn og riggere.

Våre folk er godt kurset:

 
Brannlag
Livbåt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
VHF
Truckfører
Traverskran G4
 
Brannlag
Livbåt
Mob.båt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
VHF
Truckfører
G11 kontrollør
Traverskran G4

Brannlag
Livbåt
Mob.båt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
Førstehjelp
VHF
Simulator
Truckfører
Moldekran
G11 kontrollør
Traverskran G4
Inspektører/sakkyndig personell
Kranførere
Kranteknikere/mekanikere
 
Brannlag
Livbåt
Mob.båt
Helivakt
Stroppekurs
Riggekurs
Farlig gods
Førstehjelp
VHF
Truckfører
Boltepistol
Traverskran G4

 
We have supplies competent personnel within most fields related to operations assistance. Crane operators, crane technicians, fire brigade, mechanics, process technicians, maintenance, heliguards, flagmen and riggers.

Our personnel is well trained:

FLAGMEN HELIGUARDS CRANE OPERATORS MECHANICS
 
Fire brigade
Lifeboat captain
Heliguard
Banksman & Slinger
Rigger course
Dangerous goods
VHF
Fork-lift driver
Overhead crane
 
Fire brigade
Lifeboat captain
Basic fast rescue craft
Heliguard
Banksman & Slinger
Rigger course
Dangerous goods
VHF
Fork-lift driver
G11 inspector
Overhead crane

Fire brigade
Lifeboat captain
Basic fast rescue craft
Heliguard
Banksman & Slinger
Rigger course
Dangerous goods
First aid
VHF
Simulator
Fork-lift driver
Moldecrane
G11 inspector
Overhead crane
 
Fire brigade
Lifeboat captain
Basic fast rescue craft
Heliguard
Banksman & Slinger
Rigger course
Dangerous goods
First aid
VHF
Fork-lift driver
Bolt gun
Overhead crane
       
MAINTENANCE PROCESS TECHNICIANS    
Fire brigade
Lifeboat captain
Basic fast rescue craft
Banksman & Slinger
Rigger course
Fire brigade
Lifeboat captain
Basic fast rescue craft
Heliguard
Stroppekurs
First aid
   

IKM Kran og Løfteteknikk - footer
IKM Kran og Løfteteknikk - footer
IKM Kran og Løfteteknikk - footer
IKM Kran og Løfteteknikk - footer
IKM Kran og Løfteteknikk - footer
IKM Kran og Løfteteknikk AS
Tankbåtvegen 1, 4056 Tananger, Norway, T: +47 51 64 81 00, F: +47 51 64 81 00, E: IKMkran@IKM.no