Accumulators

 • ACC-02

  • Dimensions: L1300, W1200, H2400mm, Weight 700kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 3
  • Accumulator/Volume (ltr): 35
  • P-max (bar): 310
 • ACC-03

  • Dimensions: L1600, W800, H2300mm, Weight 450kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 1999
  • Accumulator/Volume (ltr): 50
  • P-max (bar): 220
 • ACC-05

  • Dimensions: L700, W800, H1250mm, Weight 210kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 1999
  • Accumulator/Volume (ltr): 15
  • P-max (bar): 275
 • ACC-06

  • Dimensions: L1000, W1050, H1050mm, Weight 500kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 1999
  • Accumulator/Volume (ltr): 15
  • P-max (bar): 10
 • ACC-08

  • Dimensions: L1200, W900, H1300mm, Weight 450kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 2
  • Accumulator/Volume (ltr): 20
  • P-max (bar): 690
 • ACC-14

  • Dimensions: L1070, W980, H2420mm, Weight kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 4
  • Accumulator/Volume (ltr): 54
  • P-max (bar): 310
 • ACC-15

  • Dimensions: L2505, W590, H975mm, Weight kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 1
  • Accumulator/Volume (ltr): 50
  • P-max (bar): 448
 • ACC-16

  • Dimensions: L1350, W500, H2500mm, Weight kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 4
  • Accumulator/Volume (ltr): 50
  • P-max (bar): 690
 • ACC-17

  • Dimensions: L1650, W500, H2500mm, Weight kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 5
  • Accumulator/Volume (ltr): 50
  • P-max (bar): 690
 • ACC-19

  • Dimensions: L1450, W180, Hmm, Weight kg
  • Accumulator type: Piston
  • Accumulator (qty): 4
  • Accumulator/Volume (ltr): 50
  • P-max (bar): 350
 • ACC-22

  • Dimensions: L1160, W672, H1729mm, Weight 460kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 6
  • Accumulator/Volume (ltr): 20
  • P-max (bar): 330
 • ACC-27

  • Dimensions: L219, W219, H1922mm, Weight 130kg
  • Accumulator type: Bladder
  • Accumulator (qty): 1
  • Accumulator/Volume (ltr): 54
  • P-max (bar): 310
 • ACC-28

  • Dimensions: L228, W228, H897mm, Weight 108kg
  • Accumulator type: Piston
  • Accumulator (qty): 1
  • Accumulator/Volume (ltr): 20
  • P-max (bar): 250