Senior Vedlikeholds Ingeniør

Responsibilities

* Maintenance Engineering.
* Utføre konsekvens klassifisering.
* Utføre RBI analyser.
* Etablere og oppdatere Tag.
* Utføre RCM/FMEA analyser.
* Etablere vedlikeholdsprogram og inspeksjonsprogram i kundens system.
* Vurdere/anbefale reservedeler.
* Fasilitere workshops og møter.
* Støtte Engineering disiplinene innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
* Bidra til opplæring av andre ingeniører.

Ønskede kvalifikasjoner

* Minimum 8 års erfaring innen Maintenance engineering
* Relevant teknisk utdannelse, minimum ingeniør nivå.
* Høy fagkompetanse innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
* Erfaring fra topside Greenfield og Brownfield prosjekt.
* Erfaring fra offshore studier og topside prosjekt på norsk sokkel.
* Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav.
* Erfaring fra offshore survey på norsk sokkel.

Arbeidssted: Stavanger
Varighet: ASAP - 12 mnd. med mulighet for forlengelse
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3011592
    • Workplace Stavanger
    • Start date 01.09.2019