Technical Safety Engineer

Arbeidsoppgaver

Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt bistand og samarbeid i disiplinen.
Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
* Aktiv brannbeskyttelse
* Passiv brannbeskyttelse,
* Områdeklassifisering og tennkildekontroll
* Brann og gassdeteksjon
* Rømning, evakuering og redning
* Teknisk arbeidsmiljø
* Ytre miljø

Ønskede kvalifikasjoner

* Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.
* Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
* Minimum 5 års arbeidserfaring
* God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, studier og realiseringsprosjekter
* Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
* God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
* Kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
* Erfaring med Pipenet er en fordel. På grunn av at vi har flere samtidige prosjekter med modifikasjoner på brannvannssystemet er det en fordel med erfaring innenfor dette.
* Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
* Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
* Proaktiv og engasjert

Språk: Gode norskkunskaper er en fordel, ikke et krav
Arbeidssted: Bergen
Varighet: ASAP - 31.12.2019
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3011774
    • Workplace Bergen
    • Start date 01.10.2019