Senior Ingeniør Rørdesign

Arbeidsoppgaver

* 3D-design av rørsystemer med bruk av PDMS / E3D
* Utarbeide 2D-tegninger / draft
* Kunne bruke 3D-verktøy og delta i designgjennomgang
* Utarbeide arbeidspakker
* Delta i Layout-arbeid
* Fylle ut nødvendige dataregister
* Delta på disiplinsjekk

Ønskede kvalifikasjoner

* Minimum teknisk fagskole innen relevant fagområde
* Det kreves lang relevant erfaring med rørdesign fra Norsk olje og gass industri
* Erfaringen må inkludere rørdesign i PDMS / E3D og utarbeidelse av tegninger
* Du må ha erfaring med utarbeidelse av arbeidspakker
* Du må være familier med andre fagområdet innen rørdisiplinen. Som f. eks (rørstøtter, stress, layout, material handling)
* Du må ha inngående kjennskap til lover og regler som gjelder for disiplinen
* Systematisk og nøyaktig
* Høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav
* Løsningsorientert

Språk: Norsk og Engelsk - både muntlig og skriftlig
Arbeidsted: Stavanger
Varighet: ASAP - 31.12.2020 med mulighet for forlengelse
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3012042
    • Workplace Stavanger
    • Start date 01.11.2019
    • Deadline 24.10.2019