Elektro Ingeniør Koordinator

Arbeidsoppgaver

* Rapportere til TA ledelse, Ass. Skiftleder, OSR (avtales for hvert enkelt område)
* Delta på tavle/status møter iht. møtestruktur for TA 2020
* Tett samarbeid med områdekoordinator og leverandørenes formenn for aktuelt område
* Sikre at leverandør har forberedt neste dag "Next day preparasjons"
* Gi innspill til døgninstruksen til Skift, for å sikre nødvendig klargjøring av utstyr og system
* Verifisere at identifisert innmeldt revisjonsstansarbeidsomfang er reelt og vurdere hvilke jobber evt. deler av jobber som kan utføres utenfor stans
* Koordinere og forberede revisjonsstansaktivitetene slik at krav og etablert HMS-standard opprettholdes
* Inneha oversikt over planlagte og besluttede revisjonsstansaktiviteter
* Påse at jobber planlegges iht. ARIS OMM02.01.05
* Koordinere, prioritere og tilrettelegge 04.03 Detaljere aktivitet (estimering, rekvirering av materiell/tjenester) og eventuelt fullføre de som ikke er i PRCO i SAP
* Påse og sørge for detaljplanlegging av operasjoner i SAP, samt bidra til at jobbene planlegges i en fornuftig sekvens mtp tilgang til ressurser
* Påse og bidra til at prosjektene planlegger med nødvendig assistanse fra fagdisiplinene og at det blir lagt operasjoner for dette i SAP
* Følge opp materiell/ deler som er i bestilling
* Følge opp ELE,AUT,SAS og Mod portefølje for hele scope
* Kontakt og oppfølging mot leverandører og intern MWC

Ønskede kvalifikasjoner

* Høyskole/universitetsutdanning innen relevant fagområde
* Fagbrev og erfaring vil kunne kompensere for høyere formell utdanning
* Ønsket bakgrunn innen et eller flere av områdene: Engineering, drift eller vedlikehold av petroleumsanlegg
* Kunnskap om drift og vedlikehold av anlegg
* Kunne tilegne seg kunnskap om relevant styrende dokumentasjon og arbeidsprosesser
* Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse.
* Mer enn 5 års relevant erfaring er foretrukket

Språk: Engelsk og Norsk
Arbeidssted: Onshore, Melkøya
Varighet: 01.11.2019 - 31.08.2020

Pendlere akseptert
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3012060
    • Workplace Melkøya
    • Start date 01.11.2019
    • Deadline 16.10.2019