Vi ser etter senior sikkerhetsingeniører med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel.

Arbeidsoppgaver

Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt bistand og samarbeid i disiplinen.
Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
- Aktiv brannbeskyttelse
- Passiv brannbeskyttelse,
- Områdeklassifisering og tennkildekontroll
- Brann og gassdeteksjon
- Rømning, evakuering og redning
- Teknisk arbeidsmiljø
- Ytre miljø

Ønskede kvalifikasjoner

- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.
- Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
- Minimum 5 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, studier og realiseringsprosjekter
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
- Erfaring med Pipenet er en fordel.
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert

Språk: Gode norskkunnskaper er en fordel, ikke et krav
Arbeidssted: Bergen
Varighet: ASAP - 28.01.2021 med mulighet for forlengelse
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3012561
    • Workplace Bergen
    • Start date 20.04.2020
    • Deadline 02.04.2020