Senior Automasjon Ingeniør

Arbeidsoppgaver

* Detalj prosjektering/engineering automasjon inkludert egenkontroll og disiplinkontroll
* Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både små oppdrag, studier og realisering av større EPCI prosjekter
* Utarbeide underlag for jobbpakker, jobbsette og lage uttestingsprosedyrer
* Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør
* Utføre endringer i Tag og Doc register i selskap og kundens systemer
* Tilbudsarbeid/Estimering av disiplinoppgaver basert på teknisk beskrivelse

Ønskede kvalifikasjoner

* Ingeniørhøgskole (Bachelor) eller Master
* Fordel med fagbrev i tillegg til ingeniørkompetansen
* 4+ års erfaring fra on- / offshore arbeid. Både nye anlegg og modifisering på anlegg i drift
* Kjennskap til NEK / IEC / NORSOK regelverk og gjerne erfaring med tekniske krav stilt av operatørselskaper på norsk sokkel
* Erfaring fra prosjekter og studier der et eller flere av følgende tema er dekket: elektrifisering land/hav, transformatorstasjoner, prosjektering av kontrollsystemer, generator kontroll panel, turbinkontrollsystem/kompressorkontrollsystem, innkjøps og tredjeparts oppfølging,
* Kunne lede og jobbe i egen disiplin og samtidig forstå og bidra i det multidisipline arbeidet som pågår samtidig
* Gode samarbeidsevner og selvstendighet

Språk: Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Bergen
Varighet: ASAP - 31.12.2020
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3012175
    • Workplace Bergen
    • Start date 02.03.2020
    • Deadline 06.02.2020