HMS Inspektør / Rådgiver

Arbeidsoppgaver

- Representere og forsterke synlig engasjert ledelse gjennom utstrakt virksomhet I felt.
- Løpende vurdering av barrierer
- Følge opp arbeidslag på HMS
- Delta I før jobb samtaler og QIE
- Delta i risikovurderinger (SJA, ROS etc.)
- Følge opp observasjoner, uønskede forhold og nesten ulykker (HMS rapportering) og pådriver for god rapportering / oppfølging av rapporter
- Kommunisere og ha et tett samarbeid med arbeidsledere
- Delta aktivt ved mottak av nytt personell
- Hjelpe til med koordinering av arbeidet i felt

Ønskede kvalifikasjoner

- Utdanning relater til HMS / erfaring innen HMS arbeid
- Fordel med erfaring fra tidligere jobber som HMS inspektør/HMS coordinator
- Kjennskap til systemer, som Pims HSSE, styringssystemer, Chess
- Strukturert og god kunnskap om HMSS regelverk
- Gode samarbeidsevner/kommunikasjon og IT kunnskaper

Språk: God i Engelsk og Norsk muntlig/skriftlig
Arbeidssted: Offshore, 14/21 rotasjon - dag/natt
Varighet: ASAP - 30.09.2020
Apply now
Contact
Details
    • Vacancy ID 3012573
    • Workplace Offshore
    • Start date 01.04.2020
    • Deadline 05.03.2020